[ Hoàn Thành ] Ender Lilies Quieuts of The Knigths Tiếng Việt | Tiến độ và dịch thuật


 Tiến độ tổng : 100% -> Tải tại đây

    Nhóm Dịch: T.I.Y Team
    Phát Hành Bản Dịch: AowVN
    Hệ Máy: PC, Nitendo Switch
    Thể Loại: Metroidvania, Dark Fantasy, RPG Action 2D
    Người Tham Gia: Taiyoshin (T.I.Y TEAM), Nguyễn Kiệt, Osward Prime