[PC] Game METALLIC CHILD Việt Hóa | Tiến Độ


Text : 30% 
Ảnh : 10% 
Test lỗi : 0% 

Dịch thuật: AowVN Taiyoshin, Cỏ
Hỗ trợ kĩ thuật: AowVN LuatSenpai
Mua game trên : STEAM
Chủ đề: