[Hoàn Thành] Game METALLIC CHILD Việt Hóa | PC


Text : 100% - Bà con có thể tải bản việt hoá hoàn chỉnh : Tại đây
Ảnh : 100% 
Test lỗi : 100% 

Dịch thuật: AowVN Taiyoshin, Cỏ
Hỗ trợ kĩ thuật: AowVN LuatSenpai
Tester: Yiam, Trường Thịnh, Đức Phạm, AowVN Taiyoshin
Mua game trên : STEAM


Chủ đề: