[Hoàn Thành] Pocket Mirror GoldenerTraum Việt Hóa

 

Text : 100%
Ảnh : 100% 
Kỹ thuật : 100% 
Test - kiểm tra bản việt hoá : 100% 


Lead : AowVN Taiyoshin
  • Kỹ thuật : AowVN Luatsenpai
  • Dịch thuật :  AowVN Taiyoshin
  • Tester :  AowVN Taiyoshin, AowVN Ṗika Ȑimü ♪

Hệ Máy: PC
Thể Loại: Phiêu lưu, Kinh dị, Cốt truyện, Giải đố , RPGMaker
 
[ Dự Án Đã Hoàn Thành] => Tải game tại đây
 
Thông tin donate ( đóng góp của bạn có thể giúp game ra nhanh hơn á ) : 
MBBank: 0799676804 - LU HUU PHUOC