Đặt banner , link tại UmU

Do lưu lượng của web còn thấp, không thể ước tính được 

Để bắt đầu đặt banner , link hay guest của bạn , vui lòng liên hệ đến email [email protected] hoặc chat qua Telegram tại https://t.me/aowvn để cùng chúng mình thảo luận thêm , cảm ơn ạ .