UmU
Hiển thị các bài đăng có nhãn Project Việt Hóa

Game Helltaker Android PC | Việt Hóa - Tiến Độ

Tiến độ tổng : 90% - đã dịch xong, đang đợi Dev update bản Android Nhóm Việt Hóa :  AowVN - Hàn Thiên Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 1/1 Nhân Sự đan…

Đọc thêm

Deltarune Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 10% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 2 /10 Nhân Sự đang thiếu :  vô hạn :v Link Game : Tải Về …

Đọc thêm

Witch Spring 1 Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 85% - Đang thực hiện Việt Hóa bởi : Taiyoshin ( Leader ) Phiên bản : 1.85 ( làm lại hình ảnh nhân vật ) Tải Game : Google Play Ra mắt sớ…

Đọc thêm

[ Hoàn Thành ] Doraemon Story of Seasons Việt Hoá | Tiến Độ - Thực hiện bởi Game Tiếng Việt

Tiến độ tổng : 100% - đã hoàn thành đã có trên Game Tiếng Việt và sắp có trên AowVN  Nhóm Việt Hóa :   Game Tiếng Việt Ngày bắt đầu dự án :  12/10/2019 Dự…

Đọc thêm

Rune Factory 4 Việt Hoá | Tiến Độ - Thực hiện bởi Devil Cat Team

Tiến độ tổng : 7% - tạm ngưng để tập chung cho   Doraemon Story of Seasons Việt Hoá Nhóm Việt Hóa :   Devil Cat Team Ngày bắt đầu dự án : 29/07/2019…

Đọc thêm

Rune Factory 2 Việt Hoá Undub | Tiến Độ - Thực hiện bởi Camilius

Tiến độ tổng : 5% - tạm ngưng để tập chung cho   Doraemon Story of Seasons Việt Hoá Nhóm Việt Hóa :   Camilius ( Huy Beater ) - solo dịch Ngày bắt đầu …

Đọc thêm

I.B. ~The Future, Destined by Unsociable Me | Việt Hóa - Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 0% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 0 /7 Nhân Sự đang thiếu : 8 Link Game : Google Play [ Tuyển Dịch Thu…

Đọc thêm

[ Hoàn Thành ] CrashLands Việt Hóa bởi AowVN

Tiến độ tổng : 100% - Đã có trên AowVN - Tại Đây Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  PC, Android  Nhân Sự hiện tại : 10 Nhân Sự đang thiếu : 0

Đọc thêm

Undertale Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 60% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy : Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 20 /10 Nhân Sự đang thiếu :  vô hạn :v …

Đọc thêm
Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào