Hiển thị các bài đăng có nhãn Project Việt Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Project Việt Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

[ Hoàn Thành ] Witch Spring 4 Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 100% - Đã ra mắt trên AowVN - Tìm kiếm với Key : zxc-ws4 Việt Hóa bởi : Taiyoshin ( Leader ) ,  Nyaruko , Cin , 8m...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Undertale Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 25% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy : Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 5 /10 Nhân Sự...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Jimi-Kare Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 3% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy : Android Thể Loại : Otome ( game cho con gái ) , Visual Novel Nhân Sự hiệ...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Summer Valley Việt Hóa | Tiến Độ và Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 45% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android ( IOS ? có thể ) - Otome Game ( game cho nữ ) Nhân Sự hiện tạ...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

7 years from now Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 90% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android ( IOS ? có thể ) Nhân Sự hiện tại : 10 /5 ( dịch thuật nữ : 2 )...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Fantasy Farming: Orange Season Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 5% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  PC Nhân Sự hiện tại : 1 /7 Nhân Sự đang thiếu : 6 [ Tuyển Dịch Thuật ]  C...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Asylum (Horror game) Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 5% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 1 /3 Nhân Sự đang thiếu : 2 > Link Game tr...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

SweetHeart Việt Hóa | Dừng Dự Án
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 0% - Dừng Dự Án Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 0 /6 Nhân Sự đang thiếu : 4 > L...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

CrashLands Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 53% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  PC, Android ( IOS có khả năng nhưng không chắc chắn hỗ trợ ) Nhân Sự hiện tạ...