Game 12 minutes Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật - Twelve Minutes PC Việt Hoá