Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

[ Hoàn Thành ] Witch Spring 4 Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 100% - Đã ra mắt trên AowVN - Tìm kiếm với Key : zxc-ws4 Việt Hóa bởi : Taiyoshin ( Leader ) ,  Nyaruko , Cin , 8m...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Undertale Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 25% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy : Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 5 /10 Nhân Sự...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Jimi-Kare Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 3% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy : Android Thể Loại : Otome ( game cho con gái ) , Visual Novel Nhân Sự hiệ...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Summer Valley Việt Hóa | Tiến Độ và Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 45% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android ( IOS ? có thể ) - Otome Game ( game cho nữ ) Nhân Sự hiện tạ...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

7 years from now Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 90% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android ( IOS ? có thể ) Nhân Sự hiện tại : 10 /5 ( dịch thuật nữ : 2 )...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Fantasy Farming: Orange Season Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 5% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  PC Nhân Sự hiện tại : 1 /7 Nhân Sự đang thiếu : 6 [ Tuyển Dịch Thuật ]  C...
Project Việt Hóa
Xem Bài Viết

Asylum (Horror game) Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật
- lượt xem

0

bình luận

Tiến độ tổng : 5% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 1 /3 Nhân Sự đang thiếu : 2 > Link Game tr...