UmU - Tiến Độ Game Việt Hoá & Review đủ thứ

OMORI Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật

Tiến độ tổng : 10% đang dịch Chapter 1 - đã dịch xong Demo - Tải Tại Đây Nhóm Việt Hóa :  AowVN KNN Hệ Máy : Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự …

Đọc thêm

Undertale Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 80% - đang tiến hành Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy : Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 2 /10 Nhân Sự đang thiếu …

Đọc thêm

The Legend of Zelda: The Minish Cap Việt Hoá | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 25% Nhóm Việt Hóa :  AowVN - FM39hz Hệ Máy :  Android , PC , GBA Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 2 Nhân Sự đang thiếu :  0 Link Game : Sẽ u…

Đọc thêm

Corpse Party Blood Drive Việt Hoá | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 10% Nhóm Việt Hóa :  AowVN - LuatSenpai Hệ Máy :  Android  Thể Loại : Giải Đố , Kinh Dị , Visual Novel Nhân Sự hiện tại : 2 /7 Nhân Sự đang thiếu :  5 Lin…

Đọc thêm

Game Helltaker Android PC | Việt Hóa - Tiến Độ

Tiến độ tổng : 90% - đã dịch xong, đang đợi Dev update bản Android Nhóm Việt Hóa :  AowVN - Hàn Thiên Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 1/1 Nhân Sự đan…

Đọc thêm

Deltarune Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 10% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 2 /10 Nhân Sự đang thiếu :  vô hạn :v Link Game : Tải Về …

Đọc thêm

[Review] Tay cầm chơi game HOCO Flying Dragon Gamepad | Quá hời với 150k

Hình ảnh, video, đánh giá trong bài viết này đều được thực hiện bởi UmU , yêu cầu các bên bán lẻ , shop khác không copy mà chưa được thông qua , cảm ơn  Được bảo vệ …

Đọc thêm
Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào