Game 12 minutes Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật - Twelve MinutesTiến độ tổng : 20%

Nhóm Việt Hóa : AowVN - Leader : AowVN TheONET
Hệ Máy : Android , PC
Thể Loại : giải đố , story-rich ( giàu cốt truyện )
Nhân Sự hiện tại : 2/3
  • Nhân Sự đang thiếu : 1
Link Game : Steam
Chủ đề: