UmU - Tiến Độ Game Việt Hoá & Review đủ thứ
Hiển thị các bài đăng có nhãn Project Việt Hóa

Aokana Four Rhythms Across the Blue Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật

Tiến độ bản PC : 15%  Tiến độ bản Android : 5% Nhóm Việt Hóa : Hiseku ( hỗ trợ kỹ thuật : AowVN ) Hệ Máy :  Android , PC Thể Loại :  Visual Novel Nhân Sự hiện tại : 8 /1…

Đọc thêm

OMORI Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật

Tiến độ tổng : 10% đang dịch Chapter 1 - đã dịch xong Demo - Tải Tại Đây Nhóm Việt Hóa :  AowVN KNN Hệ Máy : Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự …

Đọc thêm

Undertale Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 80% - đang tiến hành - tạm hoãn do nhân sự ôn thi đại học Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy : Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự h…

Đọc thêm

The Legend of Zelda: The Minish Cap Việt Hoá | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 25% Nhóm Việt Hóa :  AowVN - FM39hz Hệ Máy :  Android , PC , GBA Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 2 Nhân Sự đang thiếu :  0 Link Game : Sẽ u…

Đọc thêm

Corpse Party Blood Drive Việt Hoá | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 10% Nhóm Việt Hóa :  AowVN - LuatSenpai Hệ Máy :  Android  Thể Loại : Giải Đố , Kinh Dị , Visual Novel Nhân Sự hiện tại : 2 /7 Nhân Sự đang thiếu :  5 Lin…

Đọc thêm

Game Helltaker Android PC | Việt Hóa - Tiến Độ

Tiến độ tổng : 90% - đã dịch xong, đang đợi Dev update bản Android Nhóm Việt Hóa :  AowVN - Hàn Thiên Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 1/1 Nhân Sự đan…

Đọc thêm

Deltarune Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 10% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android , PC Thể Loại :  RPG , Phiêu Lưu Nhân Sự hiện tại : 2 /10 Nhân Sự đang thiếu :  vô hạn :v Link Game : Tải Về …

Đọc thêm

[ Hoàn Thành ] Doraemon Story of Seasons Việt Hoá | Tiến Độ - Thực hiện bởi Game Tiếng Việt

Tiến độ tổng : 100% - đã hoàn thành đã có trên AowVN - Tải Game Về Tại Đây  Nhóm Việt Hóa :   Game Tiếng Việt Ngày bắt đầu dự án :  12/10/2019 Dự Tính Hoà…

Đọc thêm

Rune Factory 4 Việt Hoá | Tiến Độ - Thực hiện bởi Devil Cat Team

Tiến độ tổng : 20% - đã chạm mốc Donate thứ 2 / vấn đề trong nhiều khâu dịch game / tạm thời bị delay và tập trung cho RF2 Nhóm Việt Hóa :   Devil Cat…

Đọc thêm

Rune Factory 2 Việt Hoá Undub | Tiến Độ - Thực hiện bởi Camilius

Tiến độ tổng : 40% - đang tiến hành thuận lợi Nhóm Việt Hóa :   Camilius ( Huy Beater ) - solo dịch Ngày bắt đầu dự án : 19/9/2019 Hệ Máy :  NDS Tuy…

Đọc thêm

I.B. ~The Future, Destined by Unsociable Me | Việt Hóa - Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 0% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 0 /7 Nhân Sự đang thiếu : 8 Link Game : Google Play [ Tuyển Dịch Thu…

Đọc thêm

[ Hoàn Thành ] CrashLands Việt Hóa bởi AowVN

Tiến độ tổng : 100% - Đã có trên AowVN - Tại Đây Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  PC, Android  Nhân Sự hiện tại : 10 Nhân Sự đang thiếu : 0

Đọc thêm

[ Hoàn Thành ] Witch Spring 4 Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 100% - Đã ra mắt trên AowVN - Tìm kiếm với Key : zxc-ws4 Việt Hóa bởi : Taiyoshin ( Leader ) ,  Nyaruko , Cin , 8man , Haitran , Vũ . Biên Tậ…

Đọc thêm

Jimi-Kare Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 90% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy : Android Thể Loại : Otome ( game cho con gái ) , Visual Novel Nhân Sự hiện tại : 4 /4 Nhân Sự đang …

Đọc thêm

Summer Valley Việt Hóa | Tiến Độ và Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 45% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android ( IOS ? có thể ) - Otome Game ( game cho nữ ) Nhân Sự hiện tại : 3 /3 ( dịch thuật nữ : 2 …

Đọc thêm

7 years from now Việt Hóa | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 90% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android ( IOS ? có thể ) Nhân Sự hiện tại : 10 /5 ( dịch thuật nữ : 2 ) Nhân Sự đang thiếu : 0 &…

Đọc thêm

[ Tạm Dừng ] Fantasy Farming: Orange Season Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 5% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  PC Nhân Sự hiện tại : 1 /7 Nhân Sự đang thiếu : 6 Tạm dừng dự án do game mới chỉ ở bản DEMO

Đọc thêm

Asylum (Horror game) Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật

Tiến độ tổng : 5% Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 1 /3 Nhân Sự đang thiếu : 2 > Link Game trên Google Play :  https://pla…

Đọc thêm

SweetHeart Việt Hóa | Dừng Dự Án

Tiến độ tổng : 0% - Dừng Dự Án Nhóm Việt Hóa :  AowVN Hệ Máy :  Android Nhân Sự hiện tại : 0 /6 Nhân Sự đang thiếu : 4 > Link Game trên Google Play :  …

Đọc thêm
Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào