Truy cập UmU.pink tức là bạn đã đồng ý và tuân thủ theo các điều khoản sau
  • Trừ các nội dung được đánh dấu bản quyền , các hình ảnh , nội dung trên UmU.pink được sưu tầm từ các máy chủ nước ngoài , UmU.pink không chịu các trách nhiệm liên quan
  • Truy cập UmU.pink , đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sẽ chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình trên Blog và trên 18 Tuổi , UmU.pink sẽ KHÔNG chịu các trách nhiệm liên quan
  • Copy các nội dung tại UmU.pink yêu cầu phải ghi nguồn UmU.pink , bằng không sẽ bị chịu các hình thức xử phạt thích đáng

Mọi thắc mắc , khiếu nại xin liên hệTerms and Conditions of aowvn.org


Below are the Terms and Conditions for use of aowvn.org. Please read these carefully. If you need to contact us regarding any aspect of the following terms of use of our website, please contact us on the following email address - aowvn.com@gmail.com.

By accessing the content of aowvn.org ( hereafter referred to as website ) you agree to the terms and conditions set out herein and also accept our Privacy Policy. If you do not agree to any of the terms and conditions you should not continue to use the Website and leave immediately.
You agree that you shall not use the website for any illegal purposes, and that you will respect all applicable laws and regulations.

You agree not to use the website in a way that may impair the performance, corrupt or manipulate the content or information available on the website or reduce the overall functionality of the website.
You agree not to compromise the security of the website or attempt to gain access to secured areas of the website or attempt to access any sensitive information you may believe exist on the website or server where it is hosted.

You agree to be fully responsible for any claim, expense, losses, liability, costs including legal fees incurred by us arising from any infringement of the terms and conditions in this agreement and to which you will have agreed if you continue to use the website.
The reproduction, distribution in any method whether online or offline is strictly prohibited. The work on the website and the images, logos, text and other such information is the property of aowvn.org ( unless otherwise stated ).
Disclaimer

Though we strive to be completely accurate in the information that is presented on our site, and attempt to keep it as up to date as possible, in some cases, some of the information you find on the website may be slightly outdated.
aowvn.org reserves the right to make any modifications or corrections to the information you find on the website at any time without notice.
Change to the Terms and Conditions of Use

We reserve the right to make changes and to revise the above mentioned Terms and Conditions of use.

Last Revised: 25-04-2017THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.