OMORI Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật


80% text  - đã dịch xong Demo - Tải Tại Đây

75% file ảnh

Nhóm Việt Hóa : AowVN KNN
Hệ Máy : Android , PC
Thể Loại : RPG , Phiêu Lưu
Nhân Sự hiện tại : 3/8 (Nhân sự giảm 5 vì công việc riêng)
Link Game : Steam 
[ Tuyển Nhân Sự ] Dự án cần tuyển thêm người biên tập thoại game. Bạn cần kiểm tra trình độ tại đây nếu muốn tham gia.

Donate : độ ưu tiên của dự án này vẫn đang thấp hơn Undertale , nên UT xong thì Omori mới được đẩy nhanh , việc donate của các bạn sẽ giúp leader của dự án tăng tốc độ dịch của OMORI này hơn đó , các bạn có thể Donate Tại Đây Nhé