OMORI Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật


100% text  - đã dịch xong Demo - Tải Tại Đây

100% file ảnh - bắt đàu tiến hành test lỗi

Nhóm Việt Hóa : AowVN KNN
Hệ Máy : Android , PC
Thể Loại : RPG , Phiêu Lưu
Nhân Sự hiện tại : 3/8 (Nhân sự giảm 5 vì công việc riêng)
Link Game : Steam 
Dự án đã gần hoàn thành nên không còn tuyển nhân sự.

Donate : Donate Tại Đây Nhé