OMORI Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật


90% text - đã dịch xong Demo - Tải Tại Đây

30% file ảnh

Nhóm Việt Hóa : AowVN KNN
Hệ Máy : Android , PC
Thể Loại : RPG , Phiêu Lưu
Nhân Sự hiện tại : 4/10
  • Nhân Sự đang thiếu : 8
Link Game : Steam 
[ Tuyển Nhân Sự ] Các bạn đáp ứng đủ các yêu cầu dưới đây , có thể tham gia cùng bọn mình để dịch game nhé ( tùy tâm thui ) 
  • > Trình Độ Tiếng Anh : ở mức tốt , đủ để phá đảo game và dịch thuật từ Anh sang Việt trôi chảy, giao tiếp tiếng anh ở mức tốt ( bắt buộc )
  • > Đã từng chơi qua game ( bắt buộc ) , đã phá đảo game ( bắt buộc )
Để cùng tham gia dịch OMORI Việt Hóa các bạn [Tham gia làm thử bài test này nhé , nhấn vô đây nè , cảm ơn các bạn nhìu]

Donate : độ ưu tiên của dự án này vẫn đang thấp hơn Undertale , nên UT xong thì Omori mới được đẩy nhanh , việc donate của các bạn sẽ giúp leader của dự án tăng tốc độ dịch của OMORI này hơn đó , các bạn có thể Donate Tại Đây Nhé

 

Chủ đề: