The School - White Day Việt Hoá Android PC | Tiến Độ và Tuyển Dịch Thuật - AowVN

 


Tiến độ tổng : 80% - Dự tính ra mắt cuối năm - đang tiến hành thuận lợi


Nhóm Việt Hóa : AowVN - dự án tự đầu tư vốn để dịch
Hệ Máy : Android , PC
Thể Loại : kinh dị sinh tồn
Nhân Sự hiện tại : 1
  • Nhân Sự đang thiếu : 0
Link Game : Google Play