[ Tạm Dừng ] Fantasy Farming: Orange Season Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật

[ Tạm Dừng ] Fantasy Farming: Orange Season Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật


Tiến độ tổng : 5%

Nhóm Việt Hóa : AowVN
Hệ Máy : PC
Nhân Sự hiện tại : 1/7
Nhân Sự đang thiếu : 6

Tạm dừng dự án do game mới chỉ ở bản DEMO

Bình Luận

Xin lưu ý các bình luận không phù hợp có thể bị chặn IP hỏi toàn bộ hệ thống thuộc AowVN

Mới hơn Cũ hơn