[ Tạm Dừng ] Fantasy Farming: Orange Season Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch Thuật


Tiến độ tổng : 5%

Nhóm Việt Hóa : AowVN
Hệ Máy : PC
Nhân Sự hiện tại : 1/7
Nhân Sự đang thiếu : 6

Tạm dừng dự án do game mới chỉ ở bản DEMO
Chủ đề: