SweetHeart Việt Hóa | Dừng Dự Án


Tiến độ tổng : 0% - Dừng Dự Án

Nhóm Việt Hóa : AowVN
Hệ Máy : Android
Nhân Sự hiện tại : 0/6
Nhân Sự đang thiếu : 4


Dừng dự Án do :
  • Bản cập nhật cuối là năm 2005 , game chạy trên Android cao từ Android 9 sẽ bị mất tiếng, nhòe ảnh 
  • Game dù có nhiều Route nhưng bạn có cố chơi như thế nào thì nó cũng sẽ về Route nữ chính


Chủ đề: