Jimi-Kare Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch ThuậtTiến độ tổng : 90%

Nhóm Việt Hóa : AowVN
Hệ Máy : Android
Thể Loại : Otome ( game cho con gái ) , Visual Novel
Nhân Sự hiện tại : 4/4
  • Nhân Sự đang thiếu : 0
Link Game : Google Play