Game Doki Doki Literature Club Plus! Việt Hoá - Tiến độ và tuyển dịch thuật | DDLC Plus


Tiến độ tổng : 10% 


Nhóm Việt Hóa : AowVN , Hiseku
Hệ Máy :  PC
Thể Loại : visual novel , kinh dị , tình cảm 
Nhân Sự hiện tại : 5/10
  • Nhân Sự đang thiếu : 5
Link Game : Steam - AowVN

Chủ đề: