Game Eastward Việt Hoá | Tiến độ và tuyển dịch thuật


Tiến độ tổng : 5% - xử lí xong kĩ thuật

Nhóm Việt Hóa : AowVN - Leader : AowVN FM39HZ
Hệ Máy :  PC , Switch ( Victor Nguyen )
Thể Loại : phiêu lưu , giải đố , story-rich ( giàu cốt truyện )
Nhân Sự dịch thuật hiện tại : 0/5
  • Nhân Sự đang thiếu : 5
Link Game : Steam
Chủ đề: