[ Hoàn Thành ] Witch Spring 4 Việt Hóa | Tiến Độ & Tuyển Dịch ThuậtTiến độ tổng : 100% - Đã ra mắt trên AowVN - Tìm kiếm với Key : zxc-ws4

Việt Hóa bởi : Taiyoshin ( Leader ) ,  Nyaruko , Cin , 8man , Haitran , Vũ .
  • Biên Tập : Cin . Kỹ Thuật : Cloud
  • Tài Trợ Game : Latina 
  • Test game : đội Tester của AowVN  ( Nhật Linh,Hiển Phạm ,Tiễn Ca,Trong Tran,Dương Trần,
    Phước Huỳnh , Tú Nguyễn Minh , Echi Kkenln , 君の 名は , Lí Mú Mù )